ภาพตัดปะของแผงโซลาร์เซลล์และกังหันลม - แนวคิดเรื่องความยั่งยืน

พลังงานไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟ

พลังงานไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟ

ยูพีเอส คือ เครื่องสำรองไฟ คือ อุปกรณ์ระบบที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องยนต์หลักและแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นพลังงานหลักผ่านวงจรโมดูล เช่น อินเวอร์เตอร์ของเครื่องยนต์หลัก โดยส่วนใหญ่จะใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือพลังงานอื่นๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โซลินอยด์วาล์ว เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน เพื่อให้มีแหล่งจ่ายไฟที่เสถียรและต่อเนื่องแหล่งจ่ายไฟของ UPS ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย แผ่นระบายความร้อนแบบอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมมีบทบาทสำคัญในเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ

รูปภาพ18
รูปภาพ19
รูปภาพ20

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา