ภาพตัดปะของแผงโซลาร์เซลล์และกังหันลม - แนวคิดเรื่องความยั่งยืน

พลังงานและพลังงานใหม่

พลังงานและพลังงานใหม่

พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนเป็นกระแสหลักของการพัฒนาทั่วโลกระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมผลิตไฟฟ้าจำนวนมหาศาลโดยการแปลงอินเวอร์เตอร์และป้อนโครงข่ายไฟฟ้า และชุดชิปควบคุมจำนวนมากจัดการการทำงานของโรงงานรวบรวมพลังงานหลายแห่ง เป็นเจ้าของห่วงโซ่อุปทานขั้นสูงที่สมบูรณ์ด้วยการใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพและประหยัด เช่น อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป บวกกับเครื่องจักร CNC ที่มีความแม่นยำ เทคโนโลยีการป้องกันการเคลือบพื้นผิวที่ทนทาน Ruiqifeng จึงสามารถจัดหาแผงระบายความร้อนพลังงานสูงเพื่อปกป้องอินเวอร์เตอร์และชุดชิปควบคุมดังนั้นจึงสามารถทำงานได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดและมีวงจรชีวิตยาวนานที่สุด

รูปที่ 3
รูปภาพ1
รูปภาพ2

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา