อุปกรณ์การผลิต

ระบบการผลิต

แผนภูมิผังกระบวนการทั้งหมด

รูปที่ 1

01. กระบวนการผลิตการหล่อ

รูปที่2

02. กระบวนการผลิตแบบอัดขึ้นรูป

รูปที่3

03. กระบวนการผลิตออกซิเดชั่น

รูปที่4

04. กระบวนการผลิตอิเล็กโตรโฟเรซิส

รูปที่5

05. กระบวนการเคลือบสีฝุ่น

รูปที่6

06. กระบวนการพ่นฟลูออโรคาร์บอน

รูปที่ 7

07. กระบวนการโปรไฟล์ฉนวนความร้อน

รูปที่8

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา